Edge of the Empire

A mission to Formos

På Bespin hyres i af Hebo (Sullustan) til at finde Godon Netakka (Rodian bounty hunter), sidst set på Formos. Belønning $2000 + omkostninger.

Formos: Finder en ødelagt protocol droid der blev overfaldet af en bande som bortførte hans ven, en astromech droid. Banden hører muligvis under en smuglerring ledet af Bandin Dobah (Aqualish).

Finder to bounty postings på Dobah: Imperiet: 10K (dead or alive). Hutt: 5K (alive).

Kommer i slagsmål men en bande på den lokale cantina. Ender med at stunne den mand der virker som deres leder, tager ham med tilbage til skibet.

Kobo møder en Rodian pige der viser sig at være Godon Netakkas søster, hun fortæller at grunden til at han er forsvundet kan være fordi han har fundet Dobah, men venter på at fange ham til dusøren stiger. Hun fortæller også at astromechen der er blevet bortført indeholder et detaljeret navigationskort over the Kessel Run, og vil betale 2000 credits for de data.

På skibet for Dov lavet en aftale med Daro, efter Jerry har haft fingerne i ham, om at sætte et møde op med Dobah om mulig forretningsaftaler.

View
It begins
Who does this rustbucket think he is?

Gruppen samles.
Space combat vs 2 pirater i Cloakshape fighters
Salvage af disabled fighter
Ankomst på Bespin
Salg af salvage og reparation af skib

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.